Openingstijden:

maandag t/m zaterdag
’s ochtends van 8:30 – 10:00 uur
’s avonds van 16:30 – 18:00 uur

zon- en feestdagen
om 10:00 en om 17:00 uur

Bezichtiging
Op afspraak

Algemene Voorwaarden

Honden en katten dienen gevaccineerd te zijn tegen de volgende ziektes. De geldigheidsduur van de vaccinaties mag niet verlopen tijdens het verblijf in het pension.

Honden moeten gevaccineerd zijn tegen:

 • Hondeziekte
  De vaccinatie mag niet korter dan 2 weken vóór de eerste verblijfsdag zijn toegediend.
 • Parvo
  De vaccinatie mag niet korter dan 2 weken vóór de eerste verblijfsdag zijn toegediend.
 • Kennelhoest
  De vaccinatie moet minimaal vijf dagen vóór het verblijf zijn toegediend.

Katten moeten gevaccineerd zijn tegen:

 • Kattenziekte
  De vaccinatie mag niet korter dan 2 weken vóór de eerste verblijfsdag zijn toegediend.
 • Niesziekte
  De vaccinatie mag niet korter dan 2 weken vóór de eerste verblijfsdag zijn toegediend.

  Daarnaast dienen katers gecastreerd te zijn.

Dierenpension De Doolhof verlangt inzage in de vaccinatie-bewijzen. Bij weigering hiervan, wanneer de vaccinatie ondeugdelijk wordt bevonden of bij het ontbreken van het vaccinatiebewijs, wordt de toegang geweigerd.

 1. Ieder aangeboden huisdier dient vrij te zijn van ongedierte (vlooien, teken, luizen, oormijt, etc).
 2. Eventuele bijzonderheden m.b.t. het aangeboden huisdier, zoals medicijngebruik en speciale dieetvoorschriften, dienen op het reserveringsformulier te worden vermeld.
  Indien vermelding ontbreekt is dierenpension De Doolhof van iedere aansprakelijkheid als gevolg van deze bijzonderheden ontheven.
  Mochten zich tussen het tijdstip van reservering en het daadwerkelijk verblijf wijzigingen in deze bijzonderheden voordoen of alsnog optreden, dan is de eigenaar gehouden dit tijdig bij dierenpension De Doolhof te melden.
 3. Indien een huisdier onder medische behandeling staat en deze behandeling ook tijdens het verblijf in dierenpension moet worden voortgezet, dient de eigenaar de voorgeschreven medicijnen in voldoende mate te verstrekken aan dierenpension
  De Doolhof.
 4. Dierenpension De Doolhof verplicht zich het huisdier optimaal te verzorgen; echter alle medische kosten incl. kosten voor medicijnen die tijdens het verblijf gemaakt moeten worden (dit is ter beoordeling van de dierenarts) zijn voor rekening van de eigenaar.
 5. In de zomerperiode (juli-aug) geldt een reserveringsregeling van 50% van de pensionkosten. Teruggave van het door de eigenaar betaalde reserveringsgeld vindt plaats in de navolgende situaties:
  1. Plotseling optreden van ziekte of ongeval van de eigenaar van het huisdier c.q. van één van zijn/haar gezinsleden;
  2. Sterfgeval van een familielid van de eigenaar in de eerste graad;
  3. Ziekte of dood van het onder te brengen huisdier.

 6. Bij weigering van opname door Dierenpension De Doolhof, op grond van het gestelde in artikel 1, alsmede bij het voortijdig beëindigen van de overeengekomen verblijfsduur van het huisdier, is het dierenpension niet gehouden tot terugbetaling van de reeds betaalde gelden en wordt het overeengekomen eindbedrag, voor zover dat nog niet is voldaan, alsnog in rekening gebracht.
 7. In geval een huisdier gedurende het verblijf in dierenpension De Doolhof sterft, zal het dierenpension, indien het van het verblijfsadres van de eigenaar op de hoogte is, de eigenaar hiervan onmiddellijk in kennis stellen en met hem of haar overleggen hoe moet worden gehandeld. Indien de eigenaar voor het dierenpension onbereikbaar is, zal het dierenpension naar beste weten en − indien bekend − in overleg met de contactpersoon handelen.
 8. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, vallende op de inning van het reserveringsgeld, pensionkosten en/of andere kosten welke de eigenaar aan dierenpension De Doolhof is verschuldigd, komen voor rekening van de eigenaar met een minimum van € 25,00.
 9. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘eigenaar’ verstaan degene met wie een pensionovereenkomst betreffende een huisdier wordt aangegaan.